Reakce HC Kometa Brno na vyjádření zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka

Reakce HC Kometa Brno na vyjádření zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka
 

B r n o – Hokejový klub Kometa Brno musí reagovat na vyjádření zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka v souvislosti s vydanou tiskovou zprávou ohledně montovaných tribun při Hokejových hrách Brno 2016. V tiskové zprávě se mimo jiné uvádí: Podle stavebního zákona musí být každá, i dočasná, stavba projednána v řízeních před stavebním úřadem. Podle toho, o jak rozsáhlou stavbu jde a do jaké míry se dotýká veřejného zájmu, je pak nutné stavební povolení, územní souhlas nebo stačí jen ohlášení. Jednou z výjimek, které nepotřebují stavební povolení, jsou cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi a divadlo. Křeček uvedl, že právě na tuto výjimku se odvolávaly stavební úřady brněnské městské části Královo Pole i Magistrátu města Brna.

 

Dle vyjádření Patrika Tuzy z projekční kanceláře A PLUS se ale věc má jinak:
Společnost A PLUS a.s. pro HC Kometa Group a.s. zajišťovala v druhé polovině roku 2015 technickou dokumentaci pro zabezpečení kulturně sportovní události" Zimní hokejové hry" a další koordinační činnosti. V souvislosti s přípravou této společenské akce jsme vypracovali technické, provozní a organizační schema a ve spolupráci s organizátorem (HC Kometa Group) jsme jej následně projednali s úřadem MČ Královo Pole, stavebním úřadem MČ Královo Pole a se všemi složkami IZS. V průběhu projednání bylo stavebním úřadem MČ Královo Pole shledáno, že se nejedná o stavbu ani dočasnou ani stavbu pevně spojenou se zemí, a že tudíž příprava této akce včetně oplocení, tribun, podia pro vystoupení umělců, dočasné ledové plochy a stánků s občerstvením nepodléhá žádnému řízení dle stavebního zákona.

Bylo shledáno, že je však nutné projednat organizaci akce s Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, s Dopravním podnikem města Brna, se záchrannou službou a dalšími dotčenými organizacemi veřejné správy. Tato projednání, včetně několika výrobních výborů, za účasti všech výše uvedených složek, byla před akcí úspěšně provedena. Celý tento proces se odehrál v souladu se zavedenou praxí jiných kulturně sportovních událostí podobného rozsahu, jako jsou například biatlon v Novém Městě n.M., GRAND PRIX v Brně, Brněnský půlmaraton a jako velké festivaly a koncerty, které pro svoje kulturně sportovní akce neprovádějí územní a stavební řízení. Zimní hokejové hry byly ojedinělou, velkou a úspěšnou Brněnskou událostí začátku roku 2016.

V červnu 2016 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR metodiské stanovisko (č.j. 5952/2016-82), podle kterého jsou montované tribuny na kuturně sportovních akcích "stavbou vzniklou montážní technologií" a jako takové mají podléhat procesu dle stavebního zákona, tedy územnímu a stavebnímu řízení a kolaudaci a po skončení akce pak stavebnímu řízení o odstranění stavby. Toto metodické stanovisko bylo však vydáno půl roku po skončení Zimních hokejových her.

Nad současným postupem se podivuje i majitel hokejové Komety Libor Zábranský:
„Je s podivem, že vše se řeší ještě víc jak rok po uskutečnění tak výjimečné a úspěšné akce. Hokejový klub měl všechna potřebná povolení. Využili jsme zkušeností firmy, která provádí stavby tribun například při běžeckých a biatlonových závodech v Novém Městě na Moravě. Naopak je potřeba vyzdvihnout profesionální přístup všech, kteří na těchto úřadech pracují, projektantů a dále všech bezpečnostních složek a dalších, kteří na této akci spolupracovali. Ne ex post někoho kritizovat. Doufám, že organizátoři akcí, kteří mobilní tribuny používaji, nebudou mít v budoucnu problémy stran stavebních úřadů. Nedokážu si představit, že by někdo na týdenní akci řešil dva roky stavební povolení."

Michal Chylík, tiskový mluvčí HC Kometa Brno

 
 

Tento den před lety



Copyright © 2004-2017 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál