+

Generální partner

CZECH FUND

www.czech-fund.cz

Investiční podílové fondy pod značkou CZECH FUND se zaměřují na investice výhradně na území České republiky. Investoři tak vědí, do čeho investují a mohou si projekty kdykoli prohlédnout na vlastní oči. Široké veřejnosti aktuálně nabízí speciální nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND, což je lichtenštejnský retailový investiční fond, který se zaměřuje na komerční realitní projekty. Tento fond byl uznán Českou národní bankou jako srovnatelný s českými retailovými realitními fondy. Veřejné nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům upravujícím kolektivní investování a kapitálový trh. Fond je pod dohledem České národní banky a lichtenštejnského regulátora (FMA). Jeho správcem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Investovat do fondu je možné již od 500 Kč měsíčně. Tento investiční fond klientům dlouhodobě přináší zhodnocení přes 5 % ročně.

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu