+

Vedení klubu

Egbert F. Zündorf předseda představenstva
a prezident společnosti
e.zundorf@kometagroup.cz
Libor Zábranský místopředseda představenstva a majitel klubu
Profil Libora Zábranského
Lubomír Strnad místopředseda výkonného výboru Kometa Group, spolek  
kometamladez@kometagroup.cz
Bc. Roman Onderka, MBA člen představenstva
Bc. Aleš Jakubec člen představenstva
DOZORČÍ RADA Funkce
JUDr. Jaromír Leimberger předseda dozorčí rady
Lenka Plšková člen dozorčí rady
Jaroslav Medlík člen dozorčí rady
Petr Polický člen dozorčí rady
Ing. Ladislav Býček člen dozorčí rady
Ing. Jan Smola člen dozorčí rady
Přemysl Veselý
člen dozorčí rady
SEKRETARIÁT Funkce Kontakt
Iveta Nykodýmová asistentka vedení společnosti i.nykodymova@kometagroup.cz
tel.: 543 245 457
SPORTOVNÍ ÚSEK Funkce Kontakt
Libor Zábranský
generální manažer
tel.: 543 245 457

Jaroslav Medlík vedoucí sportovního úseku medlik@kometagroup.cz
tel.: 543 245 457
Jan Zachrla
sportovní ředitel klubu
j.zachrla@kometagroup.cz
tel.: 543 245 457
Pavel Zubíček sportovní manažer A-týmu a mládeže, sekretář klubu p.zubicek@kometagroup.cz
tel.: 543 245 457
MLÁDEŽ Funkce Kontakt
Jiří Mífek Předseda výkonného výboru KOMETA GROUP, spolek / sportovní sekretář mládeže sídlo sekretariátu:
DRFG arena
Křídlovická 34, 603 00 Brno
kometamladez@kometagroup.cz
tel.: 602 565 658
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ Funkce Kontakt
Lenka Plšková obchodní a marketingová ředitelka l.plskova@kometagroup.cz
tel.: 733 537 349
Jana Slámová
asistentka vedení společnosti
j.slamova@kometagroup.cz
tel.: 605 292 967
Markéta Hofírková koordinátorka projektu
JMKK
m.hofirkova@kometagroup.cz
tel.: 739 386 350
MÉDIA Funkce Kontakt
Michal Chylík tiskový mluvčí m.chylik@kometagroup.cz
tel.: 777 056 326
Roman Zajíček redaktor  r.zajicek@kometagroup.cz
tel.: 730 805 812
Petr Vychopeň
redaktor 
p.vychopen@kometagroup.cz
tel.: 739 086 456
Jiří Klíma kronikář / archivář j.klima@kometagroup.cz
POKLADNA Funkce Kontakt
Romana Kerberová
hlavní pokladní
vstupenky / permanentky
r.kerberova@kometagroup.cz
tel.: 733 537 348
CATERING Funkce Kontakt
Šárka Farmačková
provozní s.farmackova@kometagroup.cz
tel.: 603 342 190
GOLD hlavní partner
Partneři klubu