+

NF Kometa

Nadační fond KOMETA je nestátní nezisková organizace, která vznikla v lednu roku 2015 s cílem podporovat rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním důvodem výběru této cílové skupiny je zvýšit povědomí o problematice autismu, pomoct při výchově a vzdělávání dětí a jejich začleňování do společnosti. Nadační fond KOMETA se věnuje dětem s PAS do 18 let věku a na celém území Jihomoravského kraje. Rodinám poskytuje nejen poradenství, ale také výrobu či zapůjčení pomůcek, nabízí asistentství dětem, organizuje volnočasové aktivity a společenské akce.

Služby Nadačního fondu KOMETA jsou bezplatné. Jeho činnost je závislá na příspěvcích dárců a sponzorů, finance získává také prostřednictvím veřejné sbírky a prodeje nadačních předmětů. Jednotlivé projekty pak financuje z grantů a dotací.

Vize a cíle

Cílem Nadačního fondu KOMETA je nabídnout rodinám takové formy podpory, které na trhu aktuálně chybí. Mezi ně patří především nabídka služeb osobních asistentů, volnočasové a kulturní aktivity či navázání na ranou péči, která je dětem nabízena do 7 let věku (mimo školní docházku je akutní nedostatek aktivit pro děti starší 7 let).

Kromě výše zmíněných činností a služeb poskytovaných dětem s PAS a jejich rodinám se Nadační fond KOMETA snaží také zvýšit povědomí o problematice autismu a šířit osvětu v této oblasti. Zapojuje se do různých projektů a prezentuje svoji činnost na rozličných akcích.

Činnost NF

Nadační fond KOMETA vám může pomoci v následujících oblastech:

  • doporučení odborníků pro diagnostiku PAS
  • sociální a speciálněpedagogické poradenství rodinám
  • výroba a půjčování didaktických pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS
  • možnost navštívit hernu pro děti na základě předchozí domluvy
  • zprostředkování a částečné financování osobních asistentů
  • organizace jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro děti s PAS (bruslení pro rodiny dětí s PAS, ukázky terapeutických metod, tvoření ze dřeva atd.)
  • pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS s odborníky

Základní informace

Patron Nadačního fondu KOMETA: Tomáš Matonoha, Tomáš Vincour

Správní rada

Předseda správní rady: Libor Zábranský
Člen správní rady: KOMETA GROUP, a.s., při výkonu funkce zastupuje: Libor Zábranský, Egbert Franz Zündorf

Revizor: Renata Zábranská
Zakladatel: KOMETA GROUP, a.s.
Sídlo a fakturační adresa: Střední 598/26, Ponava, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Nadační fond KOMETA, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

Pro dárce

Nadační fond KOMETA můžete podpořit také prostřednictvím finančního daru, na který vám bude vystavena darovací smlouva. V případě zájmu prosím kontaktujte Nadační fond Kometa na e-mailové adrese: t.kucerova@nfkometa.cz

Číslo účtu: 123-6553710237/0100

www.nadacnifondkometa.cz

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu