+

Veřejné bruslení

Veřejné bruslení ve Winning Group Areně

Termíny veřejného bruslení:

  • Úterý 28. 12. 2021 v čase 13:30 – 15:30 (zdarma)
  • Středa 29. 12. 2021 v čase: 17:00 - 19:00 (zdarma)
  • Pátek 31. 12. 2021 v čase: 12:15 – 14:15

Maximální kapacita: 100 osob.

Vstupné:

  • 100,- Kč dospělá osoba
  • 50,- Kč dítě

Brusle momentálně nepůjčujeme ani nebrousíme.

Podmínky pro vstup:

Vstup do haly je povolen pouze tomu, kdo organizátorovi prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodě II/17 Usnesení vlády ČR ze dne 25. 11. 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření, tzn.:

  • předloží národní certifikát o dokončeném očkování registrovanou látkou proti onemocnění Covid-19, u něhož od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní
  • předloží doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, u něhož uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dn
  • jde o osoby, které lékařským potvrzením nebo záznamem v ISIN doloží, že se ze zdravotních důvodů nemohou podrobit očkování proti onemocnění Covid-19,
  • jde o osoby po aplikaci první dávky očkování proti onemocnění Covid-19 a osoby do 18 let věku, mohou být na akci vpuštěny, pokud se prokáží potvrzením o negativním RT-PCR testu ne starším 72 hodin.

Tyto podmínky se nevztahují na děti do 12 let věku.

Odmítne-li návštěvník prokázat splnění těchto podmínek, nebude do areálu vpuštěn bez nároku na vrácení vstupného.

Pro více informací můžete psát na email: s.homolova@kometagroup.cz, popřípadě volat na číslo +420 730 832 195.

SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO WINNING GROUP ARENY

GOLD hlavní partner
Partneři klubu