.

Reakce HC Kometa Brno na vyjádření zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka

Reakce HC Kometa Brno na vyjádření zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka
 

B r n o – Hokejový klub Kometa Brno musí reagovat na vyjádření zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka v souvislosti s vydanou tiskovou zprávou ohledně montovaných tribun při Hokejových hrách Brno 2016. V tiskové zprávě se mimo jiné uvádí: Podle stavebního zákona musí být každá, i dočasná, stavba projednána v řízeních před stavebním úřadem. Podle toho, o jak rozsáhlou stavbu jde a do jaké míry se dotýká veřejného zájmu, je pak nutné stavební povolení, územní souhlas nebo stačí jen ohlášení. Jednou z výjimek, které nepotřebují stavební povolení, jsou cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi a divadlo. Křeček uvedl, že právě na tuto výjimku se odvolávaly stavební úřady brněnské městské části Královo Pole i Magistrátu města Brna.

 

Dle vyjádření Patrika Tuzy z projekční kanceláře A PLUS se ale věc má jinak:
Společnost A PLUS a.s. pro HC Kometa Group a.s. zajišťovala v druhé polovině roku 2015 technickou dokumentaci pro zabezpečení kulturně sportovní události" Zimní hokejové hry" a další koordinační činnosti. V souvislosti s přípravou této společenské akce jsme vypracovali technické, provozní a organizační schema a ve spolupráci s organizátorem (HC Kometa Group) jsme jej následně projednali s úřadem MČ Královo Pole, stavebním úřadem MČ Královo Pole a se všemi složkami IZS. V průběhu projednání bylo stavebním úřadem MČ Královo Pole shledáno, že se nejedná o stavbu ani dočasnou ani stavbu pevně spojenou se zemí, a že tudíž příprava této akce včetně oplocení, tribun, podia pro vystoupení umělců, dočasné ledové plochy a stánků s občerstvením nepodléhá žádnému řízení dle stavebního zákona.

Bylo shledáno, že je však nutné projednat organizaci akce s Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, s Dopravním podnikem města Brna, se záchrannou službou a dalšími dotčenými organizacemi veřejné správy. Tato projednání, včetně několika výrobních výborů, za účasti všech výše uvedených složek, byla před akcí úspěšně provedena. Celý tento proces se odehrál v souladu se zavedenou praxí jiných kulturně sportovních událostí podobného rozsahu, jako jsou například biatlon v Novém Městě n.M., GRAND PRIX v Brně, Brněnský půlmaraton a jako velké festivaly a koncerty, které pro svoje kulturně sportovní akce neprovádějí územní a stavební řízení. Zimní hokejové hry byly ojedinělou, velkou a úspěšnou Brněnskou událostí začátku roku 2016.

V červnu 2016 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR metodiské stanovisko (č.j. 5952/2016-82), podle kterého jsou montované tribuny na kuturně sportovních akcích "stavbou vzniklou montážní technologií" a jako takové mají podléhat procesu dle stavebního zákona, tedy územnímu a stavebnímu řízení a kolaudaci a po skončení akce pak stavebnímu řízení o odstranění stavby. Toto metodické stanovisko bylo však vydáno půl roku po skončení Zimních hokejových her.

Nad současným postupem se podivuje i majitel hokejové Komety Libor Zábranský:
„Je s podivem, že vše se řeší ještě víc jak rok po uskutečnění tak výjimečné a úspěšné akce. Hokejový klub měl všechna potřebná povolení. Využili jsme zkušeností firmy, která provádí stavby tribun například při běžeckých a biatlonových závodech v Novém Městě na Moravě. Naopak je potřeba vyzdvihnout profesionální přístup všech, kteří na těchto úřadech pracují, projektantů a dále všech bezpečnostních složek a dalších, kteří na této akci spolupracovali. Ne ex post někoho kritizovat. Doufám, že organizátoři akcí, kteří mobilní tribuny používaji, nebudou mít v budoucnu problémy stran stavebních úřadů. Nedokážu si představit, že by někdo na týdenní akci řešil dva roky stavební povolení."

Michal Chylík, tiskový mluvčí HC Kometa Brno

 
 

Tento den před letyCopyright © 2004-2018 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál