+

MŠ  Kometka

Naše mateřská školka se nachází v klidné části Brno-střed. Jsme sportovní školkou, jejímiž prioritami jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, dobrý start v rámci vztahu ke sportu a angličtina.

S dětmi pracujeme na základě výchovně-vzdělávacího programu, ve kterém využíváme osvědčených cest, z nichž si bereme a dále rozvíjíme jen to nejlepší. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, podporovat jejich zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich talent, tvořivost a schopnosti. Náš program charakterizuje cestu, po které dítě vedeme hrou a prožitkovým učením k jeho všestrannému rozvoji.

Prostředí pro děti je barevné, vkusné a inspirující, s rodiči jednáme partnersky a máme zájem o spolupráci s rodinou při výchově i vzdělávání dětí. Výuka a vzdělávací proces probíhají v české a anglické třídě.

Mateřská škola Kometka je ojedinělou školou, která dětem poskytuje výjimečnou péči v podobě možnosti navazujících kroužků v rámci spolupráce se sportovními kluby. Proč jsme Kometka, je naprosto jasné. Jsme součástí HC Kometa Brno, který tak rozšiřuje svůj sportovně-vzdělávací program.

Naše mateřská škola Kometka nabízí kapacitu 50 dětí. S dalšími 18 dětmi pracujeme ve dvou menších třídách pro děti od dvou let a v jesličkách od 1 roku. Standardní otevírací doba pro přihlášené děti je po celý rok každý všední den od 7:00 do 17:00 hodin.

Veškeré informace o dění ve školce dokumentují naše webové stránky www.mskometka.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Řeholová

E-mail: mskometka@kometagroup.cz
Telefonní číslo: +420 549 439 284
Mobil: +420 739 219 156

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu